Bóng đèn Rạng Đông (RAL) lãi gần 400 tỷ đồng năm 2021

27/01/2022 17:00

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 398 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. EPS thuộc TOP cao nhất trong các doanh nghiệp niêm yết trên sàn, đạt 32.971 đồng.

Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã CK: RAL) công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trong quý IV doanh thu thuần đạt 2.259 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí vốn 1.587 tỷ đồng, chỉ tăng 16,8% so với cùng kỳ, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 671 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 29,7%.

Doanh thu tăng kéo theo chi phí bán hàng tăng 86 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên gần 337 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 40 tỷ đồng, lên trên 112 tỷ đồng.

Kết quả, quý IV Bóng đèn Rạng Đông lãi sau thuế 166 tỷ đồng, tăng 29,3% so với số lãi 128 tỷ đồng đạt được quý IV/2020. EPS đạt 12.748 đồng.

Lũy kế năm 2021 doanh thu Bóng đèn Rạng Đông đạt 5.709 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp đạt 1.682 tỷ đồng. Trong quý doanh thu tài chính đạt gần 6 tỷ đồng. Chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 7 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 55 tỷ đồng. BCTC ghi nhận đến 31/12/2021 Bóng đèn Rạng Đông còn khoản tiền 940 tỷ đồng gửi ngắn hạn tại ngân hàng. Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gần 450 tỷ đồng so với đầu năm, lên 2.293 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 501 tỷ đồng, vượt 123% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 398 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. EPS thuộc TOP cao nhất trong các doanh nghiệp niêm yết trên sàn, đạt 32.971 đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Bóng đèn Rạng Đông (RAL) lãi gần 400 tỷ đồng năm 2021" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email phamvan0909@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0934.40.40.50