PVEP ước lãi gần 21.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng với tổng doanh thu 34.500 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 20.950 tỷ đồng.