Bắc Giang quy hoạch ba dự án với tổng quy mô diện tích hơn 700 ha

Các dự án này vừa được UBND tỉnh phê duyệt là Khu đô thị sân golf núi Nham Biền; cụm công nghiệp Trung Sơn - Ninh Sơn và khu đô thị nhà ở xã hội xã Hồng Thái.