Nghệ An: Kiên quyết xử lý dứt điểm những dự án “treo”, chậm tiến độ

Tỉnh Nghệ An đã quyết định chấm dứt hoạt động của một số dự án chậm tiến độ, chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án, chưa hoàn thành các thủ tục để triển khai.