Hạ lãi suất điều hành của NHNN tác động tích cực đối với thị trường chứng khoán

Chuyên gia nhận định, động thái hạ lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước có tác động tích cực đối với thị trường chứng khoán, nhưng mức độ không lớn trong ngắn hạn, cần có thời gian để hiệu ứng tích cực lan tỏa tới các ngành nghề và hoạt động sản xuất - kinh doanh.