Quảng Bình tìm chủ cho dự án Khu đô thị mới Lý Nhân hơn 1.800 tỷ đồng

Hiện trạng khu đất dự án Khu đô thị mới Lý Nhân đang là đất rừng sản xuất và đất đồi núi chưa sử dụng.