VCCI: Cần sự can thiệp của Nhà nước trong việc thu hồi đất

Tại góp ý Dự thảo Luật đất đai, VCCI đã đưa ra đề xuất thiết kế cơ chế có sự can thiệp của Nhà nước vào việc thu hồi đất trong trường hợp nhà đầu tư không thể thỏa thuận được với người sử dụng đất.