Chỉ đạo mới nhất đối với 64 dự án ôm đất bỏ hoang tại Mê Linh

Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội chỉ đạo các sở ngành, đơn vị và huyện Mê Linh tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án ôm đất, chậm triển khai tại huyện Mê Linh.