Những người phụ nữ bản lĩnh của Agribank

(Chinhphu.vn) – Những người phụ nữ ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) nói riêng đã và đang không ngừng nỗ lực khẳng định vị trí không thể thiếu của mình đối với sự phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô, bên cạnh vai trò giữ lửa trong gia đình.