Chủ tịch Hội đồng quản trị của ThuDuc House (TDH) xin từ nhiệm

Trong đơn từ nhiệm, ông Nguyễn Huy Hoàng cho biết hiện đang có kế hoạch kinh doanh riêng nên không thể tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng như Thành viên Ủy ban kiểm toán của công ty.