Yeah1 (YEG) muốn thoái hết vốn ở một công ty con

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã CK: YEG) vừa thông qua kế hoạch chuyển nhượng vốn tại công ty con.