Xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

(Chinhphu.vn) - Ngày 17/3, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối DNTW".