Đưa sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất Nhật Bản

(Chinhphu.vn) - 21 DN công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam đã tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến CNHT Việt Nam-Nhật Bản 2021 và có cơ hội giao thương trực tuyến với 48 DN Nhật Bản nhằm trao đổi thông tin, tìm hiểu năng lực, yêu cầu và đàm phán tìm kiếm đối tác.