Khoáng sản Viglacera (VIM) dự chi 30 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022

Với 1,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VIM cần chi 30 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến cho các cổ đông là vào ngày 28/06/2023.