Câu chuyện tỷ USD phía sau quý có lãi đầu tiên trong 14 năm của công ty mẹ Shopee

Công ty mẹ Shopee đang cho thấy họ không còn phụ thuộc quá nhiều vào việc đốt tiền cho quảng cáo tiếp thị để sống sót.