BEST Express lần thứ 2 liên tiếp nhận giải Rồng Vàng

Ngày 16/3/2023 tại Đà Nẵng, BEST Express được vinh danh tại giải Rồng Vàng năm 2023 ở hạng mục “Ứng dụng công nghệ số để tăng trưởng bền vững”, đây là năm thứ hai liên tiếp đơn vị được vinh danh ở giải thưởng này.