Không đủ nguồn cung, giá một số xe tay ga tăng chóng mặt

Kênh giá bán đến hàng chục triệu đồng, nhưng một số mẫu xe tay ga đều được đánh giá là “không có để mà bán!”