Quảng Ngãi: Doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát 16 tỷ bất ngờ... xin trả lại

Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Phú Cường vừa đề nghị trả lại mỏ cát tại huyện Nghĩa Hành cho tỉnh Quảng Ngãi, sau một năm được công bố trúng đấu giá mỏ này.