Giá Bitcoin hôm nay 19/10/2021: Cách đỉnh lịch sử không xa

Tiền ảo lớn nhất thế giới tiếp tục tăng gần 1% trong 24 giờ qua và đang được giao dịch gần 62.000 USD, cách “đỉnh lịch sử” không xa.