Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: VASB góp phần to lớn vào sự phát triển thị trường chứng khoán

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam - VASB, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhận định, Hiệp hội đã góp phần rất lớn trong tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam từ những năm đầu hoạt động, qua đó góp sức vào sự phát triển và ổn định nền của kinh tế nói chung.