Chứng khoán HSC (HCM) phát hành gần 153 triệu cổ phiếu giá 14.000 đồng/cổ phiếu

Với giá 14.000 đồng/cp, Chứng khoán HSC dự thu về 2.135 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (1.495 tỷ đồng), bảo lãnh phát hành chứng khoán (427 tỷ) và tự doanh (213 tỷ đồng).