Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự tăng giảm của giá cổ phiếu?

Giá cổ phiếu là yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần quan tâm khi quyết định mua – bán cổ phiếu. Chỉ số giá biến động hàng ngày, chịu tác động của nhiều yếu tố. Việc xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá một cổ phiếu đóng vai trò quan trọng, giúp nhà đầu tư chủ động quản lý danh mục, tự tin hơn khi “vào lệnh” và giữ kỷ luật đầu tư.