Phát huy vai trò nữ doanh nhân trong hội nhập, phát triển

Hai ngày 18 - 19/8, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hải Dương đã tổ chức Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển".