Thanh Hóa đề xuất cơ chế đặc thù tăng thêm 10 cấp Phó giám đốc sở

Có diện tích đứng thứ 5, dân số đứng thứ 3, quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước, Thanh Hóa vừa có đề nghị Trung ương cho cơ chế tăng thêm 10 cấp Phó giám đốc sở