Hơn 2 triệu thuê bao có nguy cơ bị khóa 1 chiều sau ngày 31/3

Cục Viễn thông cho biết, hiện đã có 1,63 triệu thuê bao thực hiện chuẩn hóa thông tin. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng hơn 2,2 triệu thuê bao chưa thực hiện cập nhật.