Kiến nghị thay đổi quy trình hoàn thuế GTGT với doanh nghiệp ngành gỗ

Theo đánh giá của Ban IV, quy định về hoàn thuế GTGT đang gây ra một số trở ngại, khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành gỗ.