Hoàn thiện mô hình công đoàn ngành xuyên suốt để hoạt động công đoàn ngành tập trung, hiệu quả

(Chinhphu.vn) - Ngày 25/3. tại Hải Phòng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng báo Lao động tổ chức Hội thảo "Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt".