Gần 30 tên đường, phố tại Hà Nội có “diện mạo” mới

Sau khi thống nhất ý kiến của các đại biểu, tới đây sẽ có 27 tên đường, tổ dân phố được đặt tên mới.