Người dân phá bỏ hàng trăm tấn rau, củ vì rớt giá không bán được

Đến mùa thu hoạch, rau củ chỉ có giá từ 1.000-2.000 đồng/kg nhưng người dân vẫn không bán được.