#
Giải pháp PowerStore trong mảng cơ sở hạ tầng lưu trữ có gì đặc biệt?

Giải pháp PowerStore trong mảng cơ sở hạ tầng lưu trữ có gì đặc biệt?

PowerStore của Dell EMC sở hữu tốc độ cao hơn đến 7 lần, thời gian đáp ứng nhanh hơn 3 lần so với những dòng lưu trữ tầm trung trước đây của Dell EMC.