Microsoft dừng bán Windows 10, chuẩn bị đại trà Windows 11

Tháng 10 năm 2025 sẽ là thời điểm cuối cùng Microsoft hỗ trợ Windows 10, tuy nhiên những yêu cầu về phần cứng từ Windows 11 đang làm khó rất nhiều người dùng toàn cầu.