Google cho phép thử nghiệm AI đối thủ với ChatGPT

Trí tuệ nhân tạo Bard bắt đầu được Google tung ra ở mức độ hạn chế cho những người dùng đăng kí trước tại Anh và Mỹ.