5 sản phẩm đã bị Apple khai tử này liệu có quay trở lại?

Mặc dù đã bị Apple khai tử nhưng 5 sản phẩm xứng đáng có thêm một cơ hội nữa.Apple đã tung ra rất nhiều sản phẩm tuyệt vời trong lịch sử nhưng cũng không ít sản phẩm đã bị khai tử vì nhiều lý do.