Mazda 'Thế hệ mới - Đẳng cấp mới'

Ngày 20/4/2021, tại Chu Lai - Quảng Nam, THACO AUTO tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm Mazda “Thế hệ mới – Đẳng cấp mới”.