Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về thủ tục đăng ký xe

13/03/2023 13:00

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Sửa đổi thủ tục đăng ký xe lần đầu

Theo đó, tại dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới để xuất thủ tục đăng ký xe lần đầu như sau:

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công, kê khai, ký số Giấy khai đăng ký xe và nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe.

Bước 2: Đưa xe đến cơ quan đăng ký xe quy định tại Điều 4 dự thảo Thông tư; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; ký giấy khai đăng ký xe (trường hợp chủ xe không sử dụng chữ ký số) và nộp các giấy tờ quy định tại Điều 9, Điều 10 dự thảo Thông tư.

Bước 3: Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số theo quy định sau: Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh đang đăng ký cho xe khác; Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Trường hợp xe, hồ sơ xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hồ sơ của cán bộ đăng ký xe.

Bước 4: Nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký, nộp lệ phí đăng ký xe, nhận biển số. Trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích chuyển đến.

Hiện hành, tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về đăng ký, cấp biển số xe lần đầu như sau: Chủ xe nộp giấy tờ theo quy định Điều 7, Điều 8 Thông tư 58/2020/TT-BCA và xuất trình giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư 58/2020/TT-BCA; Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ và thực tế xe đầy đủ đúng quy định; Hướng dẫn chủ xe bấm chọn biển số trên hệ thống đăng ký xe; Chủ xe nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số; Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định tại Điều 4 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Bổ sung quy định về thủ tục đăng ký xe trúng đấu giá

Theo đó, thủ tục đăng ký xe trúng đấu giá sẽ được đề xuất trong dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Theo Điều 26 Dự thảo Thông tư, hồ sơ đăng ký xe trúng đấu giá được quy định như sau:

Đối với xe chưa đăng ký thì hồ sơ đăng ký xe trúng đấu giá như sau: Giấy tờ đăng ký xe theo quy định tại Điều 8 Dự thảo Thông tư(Giấy khai đăng ký xe, theo mẫu 12 ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư; Giấy tờ của xe; Giấy tờ của chủ xe). Giấy xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông cấp, còn thời hạn sử dụng; trường hợp quá thời hạn thì phải có thêm xác nhận gia hạn do Cục Cảnh sát giao thông cấp.

Hồ sơ đăng ký xe trúng đấu giá đối với xe đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá gồm: Giấy khai đăng ký xe; Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Dự thảo Thông tư; Giấy chứng nhận thu hồi; Giấy xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông cấp, còn thời hạn sử dụng; trường hợp quá thời hạn thì phải có thêm xác nhận gia hạn do Cục Cảnh sát giao thông cấp.

Đối với xe đã đăng ký, nhận chuyển quyền sở hữu xe của các tổ chức, cá nhân khác thì hồ sơ đăng ký xe trúng đấu giá như sau: Giấy khai đăng ký xe; Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Dự thảo Thông tư; Chứng từ chuyển quyền sở hữu quy định tại khoản 2 Điều 9 Dự thảo Thông tư; Giấy chứng nhận thu hồi; Giấy xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông cấp, còn thời hạn sử dụng; trường hợp quá thời hạn thì phải có thêm xác nhận gia hạn do Cục Cảnh sát giao thông cấp.

Điều 27 Dự thảo Thông tư quy định về thủ tục đăng ký xe trúng đấu giá như sau: Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 11 Dự thảo Thông tư; đưa xe đến Phòng Cảnh sát giao thông nơi có trụ sở, cư trú hoặc Phòng Cảnh sát giao thông nơi quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá để kiểm tra xe.

Đăng nhập Cổng Dịch vụ công, kê khai, ký số Giấy khai đăng ký xe và nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe.

Cung cấp mã hồ sơ xe đăng ký xe trực tuyến, ký số hoặc ký trực tiếp giấy khai đăng ký xe và nộp hồ sơ quy định tại Điều 26 Dự thảo Thông tư.

Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký, nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định.

Trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Nhận giấy chứng nhận đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích chuyển đến.

Đề xuất mới về thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời

Theo dự thảo Thông tư, các trường hợp đăng ký xe tạm thời gồm: Xe nhập khẩu hoặc sản xuất lắp ráp, lưu hành từ kho cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký xe hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác; Xe ô tô làm thủ tục thu hồi để tái xuất về nước hoặc đăng ký sang tên, di chuyển; Xe ô tô hoạt động trong phạm vi hạn chế (xe không tham gia giao thông đường bộ); Xe mới sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng; Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước tổ chức; Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép, kể cả xe ô tô có tay lái bên phải (tay lái nghịch) vào Việt Nam quá cảnh; tạm nhập, tái xuất có thời hạn để tham gia dự hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, du lịch.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành (điều 12 Thông tư 58/2020/TT-BCA), các trường hợp đăng ký xe tạm thời chỉ gồm: Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông; Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức; Xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

Bên cạnh nội dung trên, Dự thảo Thông tư còn quy định thủ tục đăng ký xe tạm thời. Đó là, nếu thực hiện Dịch vụ công toàn trình, chủ xe kê khai, ký số giấy khai đăng ký xe và gửi đính kèm bản chụp hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho, nộp lệ phí theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chủ xe nhận kết quả xác thực và in giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Ngoài ra, chủ xe có thể thực hiện Dịch vụ công một phần hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Theo đó, chủ xe đăng nhập Cổng Dịch vụ công kê khai giấy khai đăng ký xe hoặc kê khai trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe nơi gần nhất; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến (nếu có) và nộp các giấy tờ đăng ký xe tạm thời theo quy định.

Trong khi đó theo khoản 4 Điều 14 Thông tư 58/2020, chủ xe chỉ được đăng ký xe tạm thời tại cơ quan đăng ký xe nơi gần nhất.

Đặc biệt, Dự thảo còn đề xuất sửa đổi thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời. Theo Điều 21 dự thảo, với xe nhập khẩu hoặc sản xuất lắp ráp, lưu hành từ kho cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký xe hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác; Xe ô tô làm thủ tục thu hồi để tái xuất về nước hoặc đăng ký sang tên, di chuyển, Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị sử dụng 15 ngày, được gia hạn một lần không quá 15 ngày.

Đối với các trường hợp còn lại như xe ô tô hoạt động trong phạm vi hạn chế (xe không tham gia giao thông đường bộ), xe mới sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng, xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước tổ chức… thì Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời được ghi theo thời hạn mà cơ quan thẩm quyền cho phép để phục vụ các hoạt động đó.

Xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Tuệ Minh

Bạn đang đọc bài viết "Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về thủ tục đăng ký xe" tại chuyên mục SỰ KIỆN. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email phamvan0909@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0934.40.40.50