Doanh nghiệp dịch vụ chiếm 71,5% tổng số doanh nghiệp tại Đà Nẵng

20/05/2022 16:40

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/5, Cục thống kê Đà Nẵng công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2021, được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ cho biết, trong tổng số 18.886 doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2020 trên toàn TP. Đà Nẵng, có 13.495 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,5% trên tổng số doanh nghiệp. Như vậy, cơ cấu doanh nghiệp xét theo khu vực ngành kinh tế hoàn toàn phù hợp với mô hình phát triển kinh tế của Thành phố trong những năm qua, đó là: Dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp.

Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đã không ngừng tăng lên trong 10 năm qua và tiếp tục duy trì mức tăng bình quân năm giai đoạn 2016-2020 ở mức 6,9%/năm.

Các doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp, xây dựng tuy chiếm tỷ trọng thấp hơn khu vực dịch vụ nhưng đã khẳng định được vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế, nhất là trong thời gian dịch bệnh COVID-19 xảy ra, số lượng doanh nghiệp thuộc khu vực này vẫn tiếp tục tăng.

Giai đoạn 2016-2020, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng cao nhất với 8,4%/năm, cao hơn mức tăng chung.

Tại Đà Nẵng, tỉ trọng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tỉ trọng cao, có đến 76,5% doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ.

Minh Trang


Bạn đang đọc bài viết "Doanh nghiệp dịch vụ chiếm 71,5% tổng số doanh nghiệp tại Đà Nẵng" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email phamvan0909@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0934.40.40.50