Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) muốn vay tín chấp từ Tập đoàn Đèo Cả 300 tỷ đồng

16/03/2023 01:00

Mục đích của việc vay vốn này là nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã CK: HHV) vừa thông qua việc vay tối đa 300 tỷ đồng từ công ty mẹ là Tập đoàn Đèo Cả. Mục đích của việc vay vốn này là nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Hình thức vay là dưới dạng tín chấp.

Thời hạn vay được Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định nhưng không vượt quá ngày 31/12/2025.

Lãi suất trong hợp đồng vay bằng lãi suất tiền gửi bằng VND kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cộng biên độ không quá 3%/năm.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị HHV cũng thông qua nghị quyết góp vốn/đặt cọc góp vốn vào một loạt công ty con bao gồm Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả với gần 109 tỷ đồng; Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn số tiền gần 34 tỷ đồng và hơn 22 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT. Tổng giá trị giao dịch hơn 164,3 tỷ đồng. Các đợt góp vốn dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế cả năm 2022, công ty ghi nhận hơn 2.094 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế khoảng 315 tỷ đồng tăng 8% so với năm 2021.

Với kết quả trên, HHV hoàn thành 83% mục tiêu doanh thu, 80% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối quý IV/2022, tổng tài sản của HHV đạt 35.643 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất là 28.562 tỷ đồng (chiếm 80%). Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 472 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của HHV là 20.653 tỷ đồng, chiếm 58% tổng nguồn vốn. Vay dài hạn là 20.397 tỷ đồng, trong đó, công ty vay Vietinbank gần 19.330 tỷ đồng và VietABank hơn 940 tỷ đồng với thời hạn trên 5 năm. 

Vốn chủ sở hữu của HVV đạt 8.393 tỷ đồng cuối quý IV/2022 bao gồm 831 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bạn đang đọc bài viết "Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) muốn vay tín chấp từ Tập đoàn Đèo Cả 300 tỷ đồng" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email phamvan0909@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0934.40.40.50