TTH Group nâng tổng mức đầu tư Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh lên 1.400 tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh do Công ty CP TTH Hà Tĩnh là chủ đầu tư.