Doanh số PC và máy chơi game giảm nhưng thị trường đang có hướng đi mới

Sau đại dịch, doanh số PC và máy chơi game liên tục giảm đến thời điểm hiện tại.