Lịch chốt quyền trả cổ tức các doanh nghiệp tuần tới

19/03/2023 20:01

Tuần tới, Tới đây, hàng loạt doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức các đợt năm 2021, 2022, tiêu biểu như PRE, TPB, HJS...

Ngày 31/3, Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm PVI (HNX: PRE) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/3.

Ngày 3/4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/3.

Ngày 19/4, Công ty CP Dược phẩm Phong Phú (HNX: PPP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/3.

Lịch chốt quyền trả cổ tức các doanh nghiệp tuần tới
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 31/5, Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX: STP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/3.

Ngày 31/3, Công ty CP Sơn Đồng Nai (HNX: SDN) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/3.

Ngày 31/3, Công ty CP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/3.

Ngày 11/5, Công ty CP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội (HNX: TPH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/3.

Ngày 6/7, Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 (HNX: DP3) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 8.000 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/3.

Ngày 8/8, Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (UPCoM: NBE) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.100 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/3.

Công ty CP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (HNX: GLT) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/3.

Ngày 31/3, Công ty CP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (HNX: GLT) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/3.

Ngày 10/4, Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) (HOSE: DBD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/3.

Ngày 21/4, Công ty CP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/3.

Ngày 5/5, Công ty CP Mỹ thuật và Truyền thông (HNX: ADC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/3.

Không hoàn thành kế hoạch năm, Xây dựng số 12 (V12) vẫn chia cổ tức 10% bằng tiền

Trước đó, năm 2020, V12 đã thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Mức ...

Cổ đông Điện miền Trung (SEB) sắp được nhận cổ tức bổ sung năm 2022

Trong năm 2022, Điện miền Trung đã thực hiện 3 đợt tạm ứng cổ tức với tổng tỷ lệ là 25% bằng tiền mặt. Như ...

Bạn đang đọc bài viết "Lịch chốt quyền trả cổ tức các doanh nghiệp tuần tới" tại chuyên mục KINH TẾ - TÀI CHÍNH. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email phamvan0909@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0934.40.40.50