Thừa Thiên - Huế sắp có khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin gần 3.500 tỷ

Dự án có diện tích quy hoạch vào khoảng 39,6ha, phục vụ khoảng 5.000 người.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế, khu B – Đô thị mới An Vân Dương.

Theo đó, dự án có diện tích quy hoạch là 39,6ha, có ranh giới phía Bắc giáp đường quy hoạch 60m, phía Tây giáp đường quy hoạch 19,5m và dự án Thủy Vân 1 giai đoạn 2, phía Nam giáp đường quy hoạch 36m và khu dân cư hiện có, phía Đông giáp đường Thủy Dương - Thuận An (đường Võ Văn Kiệt) lộ giới 44m.

Dự án có tổng chi phí dự kiến thực hiện dự án khoảng 3.458 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 91 tỷ đồng. 

 

Thừa Thiên-Huế thành lập 3 khu công nghiệp mới với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng

Tiến độ đầu tư không quá 72 tháng, thời gian hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật không quá 24 tháng. Thời điểm tính tiến độ đầu tư được tính từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 75%. 

Sau khi hoàn thành, đây là khu công nghệ thông tin và truyền thông tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực nghiên cứu phát triển; đào tạo và ươm tạo; sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như công nghệ thông tin truyền thông, công nghệ sinh học… đô thị xanh, đô thị thông minh. Dự án sẽ đáp ứng số chuyên gia và phục vụ khoảng 5.000 người. 

Link nội dung: https://diendanthuongmai.vn/thua-thien-hue-sap-co-khu-cong-vien-phan-mem-cong-nghe-thong-tin-gan-3500-ty-a39584.html