Bộ Nội vụ đề xuất tăng thêm 7.418 cán bộ, công chức cấp xã

Sáng 24/3, Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Theo Vietnamnet, Bộ Nội vụ cho biết, điểm mới của dự thảo lần này là không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã. Bởi, Bộ Công an thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã nên chức danh này đã được bố trí. Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định hiện hành, phường loại I - II - III, số cán bộ công chức tương ứng là 23 - 21 - 19 người; đối với xã và thị trấn loại I - II - III tương ứng là 22 - 20 - 18 người. Giảm 1 người do bố trí công an chính quy ở xã và thị trấn, hiện nay 100% các nơi đã thực hiện. Ngoài ra còn có khoán tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định hiện hành đối với cấp xã loại I - II - III tương ứng là 14 - 12 - 10 người.

Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung quy định tăng thêm số lượng công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở những nơi đông dân. Cụ thể với phường thuộc quận đề xuất tăng thêm đủ 1/3 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách.

Các đơn vị hành chính còn lại, cứ tăng thêm đủ 1/2 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo dân số không khống chế tối đa.

Số biên chế này sẽ được khoán cho từng địa phương (cấp tỉnh) và phân cấp cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định cụ thể số lượng cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhưng không vượt quá tổng số của cả tỉnh.

Theo tính toán của Bộ Nội vụ, ước tính số lượng cán bộ, công chức cấp xã trong cả nước tăng thêm 7.418 người so với quy định hiện hành và tương ứng cũng tăng thêm 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tính theo quy định này.

Điểm mới nữa theo đề xuất của Bộ Nội vụ là tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã loại I - II - III tương ứng từ 16 - 13,7 - 11,4 lần mức lương cơ sở lên 21 - 18 - 15 lần mức lương cơ sở (tăng trung bình từ 1,14 lần mức lương cơ sở/1 người lên mức 1,5 lần mức lương cơ sở/1 người).

Ngoài mức khoán quỹ phụ cấp này, đối với những nơi có dân số đông được tăng thêm người hoạt động không chuyên trách thì cứ tăng 1 người hoạt động không chuyên trách so với quy định thì được tăng quỹ phụ cấp khoán 1,5 lần mức lương cơ sở/1 người tăng thêm.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề xuất tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ 3 - 5 lần mức lương cơ sở đối với mỗi loại thôn, tổ dân phố hiện nay lên mức 4,5 - 6 lần mức lương cơ sở.

UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và chi hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố (ngoài 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách).

Bộ Nội vụ ước tính, theo số liệu báo cáo của các địa phương và mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng áp dụng từ ngày 1/7/2023 thì tổng mức chi ngân sách tăng thêm là 4.686 tỷ đồng/năm.

Trường hợp Chính phủ đồng ý với phương án tính số lượng cán bộ, công chức cấp xã như dự thảo Nghị định thì cần xin ý kiến Bộ Chính trị.

C.K (Theo Vietnamnet)

Link nội dung: https://diendanthuongmai.vn/bo-noi-vu-de-xuat-tang-them-7418-can-bo-cong-chuc-cap-xa-a83406.html