TKV hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm

18/09/2023 16:30

(Chinhphu.vn) - Dù đối mặt với không ít khó khăn, song Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư, báo cáo tài chính các năm đều có lãi, bảo đảm quy định về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, thấp hơn giới hạn quy định của Nhà nước, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2018-2022.

Tin từ TKV cho biết, năm 2018-năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2018-2022), doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 125.700 tỷ đồng. 

Trong năm 2022-năm cuối thực hiện kế hoạch, doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 170.700 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 45.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 35,8% so với năm 2018. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn lũy kế 05 năm 2018-2022 là 707.000 tỷ đồng, đạt bình quân 141.400 tỷ đồng/ năm.

Lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn năm 2018 đạt xấp xỉ 5.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt xấp xỉ 10.400 tỷ đồng, tăng gần 5.400 tỷ đồng, tương ứng tăng 108%. Năm 2022 được đánh giá là một năm thành công nhất từ trước tới nay của Tập đoàn, sản xuất kinh doanh tăng trưởng với doanh thu đạt cao nhất kể từ khi thành lập; lợi nhuận vượt kế hoạch giao.

Tổng lợi nhuận lũy kế toàn Tập đoàn trong 05 năm (2018-2022) đạt hơn 29.400 tỷ đồng, đạt bình quân gần 5.900 tỷ đồng/ năm.

Vốn chủ sở hữu toàn Tập đoàn liên tục được bảo toàn và phát triển qua từng năm, hệ số bảo toàn vốn của Tập đoàn các năm đều lớn hơn 1,0 lần, trong đó vốn chủ sở hữu năm 2022 đạt hơn 47.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.600 tỷ đồng, tương ứng tăng 16,5% so với năm 2018.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2022 là 1,47 lần, giảm 0,64 lần so với năm 2018, thấp hơn nhiều so với quy định là ≤ 3,0 lần.

Khả năng thanh khoản của Tập đoàn tăng lên so với đầu nhiệm kỳ. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn toàn Tập đoàn tại thời điểm ngày 31/12/2022 là 1,12 lần; tăng 0,28 lần so với thời điểm 31/12/2018 (0,84 lần). Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của TKV tiếp tục duy trì ở mức an toàn là ≥ 1,0 lần.

TKV đã thiết lập hạn mức ngắn hạn với nhiều ngân hàng để chủ động trong việc thu xếp vốn. Hoạt động thu xếp vốn dài hạn bảo đảm đủ cân đối nguồn vốn đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển của TKV thông qua các hợp đồng tín dụng ký với các ngân hàng trong và ngoài nước.

Công tác quản trị nợ vay luôn được TKV chú trọng và đã tận dụng tốt các cơ hội thị trường để huy động vốn. Chi phí sử dụng vốn của TKV luôn ở mức ưu đãi hơn so với mặt bằng chung trên thị trường, đặc biệt chi phí vay ngắn hạn của Công ty mẹ TKV luôn ở mức rất cạnh tranh, thường thấp hơn mặt bằng từ 1,5%-2,0%/năm. 

Trong những năm qua, TKV thường xuyên cân đối hiệu quả dòng tiền để trả trước nợ dài hạn đến hạn trả và giảm dư nợ tín dụng ngắn hạn, đặc biệt đến cuối năm 2022, Công ty Mẹ TKV đã không còn số dư vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng. Nợ vay giảm, tiết kiệm được chi phí sử dụng vốn vay góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn.

Năm 2022, Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước hơn 21.500 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 31,5% so với năm 2018. Tổng số nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn lũy kế 05 năm đạt gần 97.000 tỷ đồng, đạt bình quân xấp xỉ 19.400 tỷ đồng/năm. Tập đoàn luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, không để xảy ra tình trạng chậm nộp hay phát sinh nợ quá hạn.

Với những kết quả trên, có thể thấy trong giai đoạn 2018-2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình sản xuất kinh doanh của TKV đã tăng trưởng và đạt kết quả cao. Các hệ số tài chính của Tập đoàn trong giai đoạn này cũng được cải thiện qua từng năm và duy trì trong phạm vi an toàn cho phép. Công tác quản lý nợ phát huy hiệu quả. Tính thanh khoản của Tập đoàn luôn ở mức cao, khả năng tự chủ về tài chính tăng lên rõ rệt.

Với vai trò là tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước về năng lượng, trong 5 năm gần đây, TKV đã phát triển một cách bền vững, luôn bảo đảm vai trò cung ứng năng lượng cho các ngành sản xuất trọng điểm, phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

PT


Bạn đang đọc bài viết "TKV hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email phamvan0909@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0934.40.40.50